Dorumech Engineering

Fire Hydrofor

TS EN 12845+A1 standardı, EN 12845 + A1 standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) izniyle Türk Standartları Enstitüsünce oluşturulmuş "Türk Yangın Standartı" dır.

TS EN 12845+A1 standardının oluşum sürecinde; CEN tarafından kabul edilen EN12845 standardı esas alınmış olup, TSE Mühendislik Hizmetleri ihtisas Grubun' ca, TSE teknik kurulunun 19 Temmuz 2012 tarihli toplansında "Türk Standartı"olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.


Teknik Özellikler

  • Kapalı vana basıncı : Anma basıncının % 125 i dir
  • Maksimum yük : Debi değeri % 140 a çıktığında basınç, anma basıncının %70 den düşük olmamalıdır.
  • Yedekleme : İki pompalı sistemlerde pompaların her biri belirlenen debi ve basıncı tek başına sağlayabilmelidir. Üç pompalı sistemlerde her bir pompa anma debisinin %50 ni karşılayacak şekilde seçilebilir
  • Emiş hattı su akış hızı : Pozitif emişte su akış hızı 1.8m/s, negatif emişte ise 1.5 m/s.

Get offer for your projects.

Get information and quotes for your free exploration and projects. *